Historia

PN_64_Ekonomia 1:Makieta 1.qxd Ekonomia 4_2

Czasopismo „Ekonomia XXI Wieku” powstało w roku 1996 jako seria tematyczna „Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze” w ramach „Prac Naukowych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”. W tej formule ukazywało się do roku 2008. Redaktorami dziewiętnastu wydanych wówczas numerów byli m. in. prof. Bogusław Fiedor, prof. Jan Rymarczyk, prof. Mirosława Klamut oraz prof. Bogusława Drelich-Skulska.

Po zmianie nazwy Uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu seria została wyodrębniona od roku 2009 jako samodzielne czasopismo, pod nazwą „Ekonomia” (ISSN 2080-5977). Od tego czasu ukazuje się regularnie co kwartał. Wśród redaktorów tematycznych poszczególnych numerów byli członkowie Komitetu Redakcyjnego czasopisma, a także m. in. prof. Bożena Klimczak, prof. Marian Noga, prof. Maria Piotrowska i inni uznani przedstawiciele dziedziny nauk ekonomicznych.

W ocenie ministerialnej przeprowadzanej od roku 2011, czasopismo uzyskuje 8 punktów, co stawia je w gronie renomowanych polskich periodyków ekonomicznych.

Czasopismo stanowi na arenie krajowej i międzynarodowej ważną platformę wymiany poglądów i wyników badań z zakresu ekonomii, czego jedną z przesłanek jest różnorodność afiliacji Autorów publikowanych tekstów. Reprezentują oni wszystkie najważniejsze krajowe uczelnie i wydziały ekonomiczne, a także wiele ośrodków z zagranicy. Według podobnej zasady odbywa się dobór recenzentów, w których gronie znajdują się nie tylko najwybitniejsi badacze z Polski, ale również naukowcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoch czy Japonii. Jednocześnie w celu zapewnienia pełnej bezstronności, konsekwentnie przestrzeganą zasadą jest dokonywanie ocen składanych artykułów jedynie przez osoby niezatrudnione na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje m. in. historię myśli ekonomicznej, mikroekonomię, ekonomię instytucjonalną, makroekonomię, politykę ekonomiczną, ekonomię międzynarodową, biznes międzynarodowy, ekonomię ekologiczną, ekonomikę rolnictwa, ekonomikę miast i regionów.

W roku 2014 nazwa czasopisma została zmieniona na „Ekonomia XXI Wieku” (ISSN 2353-8929).