Recenzenci

Rok 2016

Małgorzata Bartosik-Purgat
Małgorzata Burchard-Dziubińska
Małgorzata Dziembała
Małgorzata Janicka
Barbara Jankowska
Teresa Kamińska
Witold Kwaśnicki
Piotr P. Małecki
Rafał Matwiejczuk
Bartosz Michalski
Ewa Mińska-Struzik
Leon Olszewski
Johannes Platje
Łukasz Popławski
Zdzisław Puślecki
Magdalena Rosińska-Bukowska
Janusz Słodczyk
Beata Stępień
Maciej Szymczak
Krystyna Żołądkiewicz

Rok 2015

Małgorzata Janicka
Teresa Kamińska
Michał Maciej Kostecki
Jan S. Kowalski
Jarosław Kundera
Witold Kwaśnicki
Bartosz Michalski
Zdzisław Puślecki
Beata Stępień
Maciej Szymczak
Krystyna Żołądkiewicz

Rok 2014

Jerzy Boehlke
Giuseppe Calzoni
Hans Diefenbacher
Janina Godłów-Legiędź
Teresa Kamińska
Michał Maciej Kostecki
Jan S. Kowalski
Witold Kwaśnicki
Zdzisław Puślecki
Yoshiaki Sato
Beata Stępień
Maciej Szymczak
Jolanta Zombirt
Krystyna Żołądkiewicz
Katarzyna Żukrowska

Rok 2013

Marzena Adamczyk
Jerzy Boehlke
Zofia Dach
Janina Godłów-Legiędź
Teresa Kamińska
Leon Olszewski
Zdzisław Puślecki
Marek Ratajczak
Beata Stępień
Maciej Szymczak
Jolanta Zombirt
Krystyna Żołądkiewicz
Katarzyna Żukrowska